MICHAELA THELENOVÁ


PRESS
CATALOGUES AND PUBLICATION
Koleček, M.: Michaela Thelenová (k diplomové výstavě), Výstavní síň SKS, Chomutov, vydala Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem, 1993

Koleček, M.: Narušená rovnováha, Obecní dům - Galerie Citadela, Praha, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem,
vydala Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem, 1993

Šetlík, J.: Jiří John - grafika (Pocta Jiřímu Johnovi), Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem,
vydala Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem, 1994

Koleček, M.: Michaela Thelenová, Instalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem,
vydala Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem, 1994

Hůla, J.: Identifikácia v preistore a čase, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika, 1994

Brožek, J.; Havlík, V.; Hlaváček, J.; Linaj. E.; Koleček, M.: Prostory časů, Galerie Půda, Olomouc,
vydala Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem, 1996

Kolář, M.: Oblékání, Galerie mladých U dobrého pastýře, Brno, 1996

Koleček, M.: Private Anamnesis, Kostel sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem; Oblastní galerie, Liberec, vydaly
Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem; Oblastní galerie, Liberec; Unie umělců Ústecké oblasti, 1996,
ISBN: 85097-16-8

Hlaváček, L.; Petříček, M.: Bienále mladého umění Zvon 96, Galerie hlavního města Prahy, Dům U kamenného zvonu, Praha, vydala
Galerie hlavního města Prahy, 1996,
ISBN: 80-7010-052-4


Koleček, M.; Petišková, T.: Sever, Galerie Václava Špály, Praha, vydaly
Galerie Václava Špály, Praha; Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem, 1997, ISBN 80-85097-27-3

Ševeček, L.; Sedláček, I.: I. Zlínský salon mladých,
Státní galerie, Zlín, vydala Státní galerie, Zlín, 1997,
ISBN: 80-85052-27-X

Koleček, M.: Okresní formát, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 1997

Ševčíková, J.; Ševčík, J.: Snížený rozpočet, Výstavní síň Mánes, Praha, 1997/1998

Baňka, P.; Dvořák, T.; Gibson, W.; Havelková, J.; Herscher, A.; Just, D.; Landovská, B.; Lindaurová, L.;
Pachmanová, M.; Suvakovic, M.; Sourkes, Ch.: Tělo a fotografie, 1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín, vydal Aktiv volné fotografie, 1998

Koleček, M.; Šimčić, D.: Black & Blue, Kovačka 3 Gallery, Dubrovnik, Chorvatsko; Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem; Galerie U dobrého pastýře, Brno,
vydala Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem, 1998, ISBN: 80-85097-34-6

Husáková, E.: Ostrava - Ústí, Galerie 761, Ostrava, vydaly
Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem; Nadace český fond umění, Praha; Město Ústí nad Labem; Galerie 761, Ostrava, 1999

Ševeček, L.; Felix, Z.; Koleček, M.; Ševčík, J.; Ševčíková, J.: II. Nový zlínský salon, Státní galerie, Zlín,
Státní galerie, Zlín, 1999, ISBN: 80-85052-33-4
Brožek, J.: Výtvarné Ústí, Kronika života v Ústí nad Labem ve 20. století, 1918-1998, Ústí nad Labem, 1999

Husáková, E.; Koleček, M.; Sedláček, Z.: Devadesátka pokračuje, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, vydaly Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem,
Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2000, ISBN: 80-902241-9-9; 80-85097-36-2

Váňa, R.: GIRLS SHOW 99, Galerie MXM, Praha; Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2000
Kozelka, M.: Od břehů k horám / literární a umělecká scéna Ústí 90. let, Votobia, Olomouc, 2000, ISBN: 80-7198-441-8

Surůvka, J.: Kolmo k ose II., Dům umění, Opava, 2001

Chamonikola, K.; lngerle, P.; Kroupa, J.; Lahoda, V.; Thein, K.: Melancholie, Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno, vydala
Moravská galerie v Brně, 2001, ISBN: 80-7027-106-X
Růžička, M. (ed.): Suterén / publikace Galerie Suterén, vydala Galerie Suterén, Ústí nad Labem, 2001

Vartecká, A.: SMS, Galerie Šternberk, Šternberk, 2002

Koleček, M.; Pachmanová, M.; Váňa, R.: IV. bienále mladého umění Zvon, Dům U kamenného zvonu, Praha, vydala Galerie hlavního města Prahy, 2002

Sedláček, Z.; Kolář, M.: lIuminace, Galerie města Plzně, Plzeň, 2002

Knížák, M.; Vlček, T.; Valoch, J.: Nejmladší, Národní galerie, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, Praha,
vydala Národní galerie, Praha, 2003, ISBN: 80-7035-199-5

Kotik, Ch.: Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2003, Galerie Futura, Praha, 2003

Koleček, M.; Baňka, P.: 2+18, 10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, vydala FUUD UJEP, Ústí nad Labem, 2004, ISBN: 80-7044-593-9

Koleček, M.: Michaela Thelenová,
vydala Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem, 2004
Koleček, M.: Okraj obrazu, vydala FUUD UJEP, Ústí nad Labem, 2005, ISBN: 80-7044-728-1

Musilová, H.: Intercity Berlin - Praha, Výstavní síň Mánes, Praha, 2005

Kolektiv autorů: Entermultimediale, Festival umění a nových technologií, Praha, vydal CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie, 2005

Sedláček, Z.: Širší proud,
Galerie města Plzně, Plzeň, 2005

Kowolowski, F.: Krajiny, Ateliér Josefa Sudka, Praha, 2006

Di Stefano, A.: INNENANSICHT PRAG 06, Kunst Raum Niederoesterreich, Vídeň, Rakousko, 2006

Veselý, P.: Zpřítomnění IV, Bienále Dolní Kounice,
Klášter Rosa Coeli Dolní Kounice, 2006

Fajnor, R. (ed.); Keratová, M. (ed.): An Occasional Worker / Příležitostný robotník, Výstavní katalog Billboart Gallery Europe, vydala
Billboart Gallery Europe, Bratislava, 2006, ISBN: 80-969614-6-2

Koleček, M.; Mráziková, E.: Michaela Thelenová, vydaly FUUD UJEP, Ústí nad Labem;
Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem, 2006, ISBN: 80-7044-822-9; 978-80-85097-37-5

Koleček, M.; Kolečková, Z.; Lehtonen, S.: Rebus Sic Stantibus,
vydaly FUD UJEP, Ústí nad Labem; Aboa Vetus & Ars Nova Museum, Turku, Finsko, 2008, ISBN: 978-952-99532-7-1; 978-80-7044-976-9

Geržová, B.: Ja a tí druhí, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika, vydala
Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika, 2008, ISBN: 978-80-85746-39-6
Hlaváček, L.; Koleček, M.; Pavlíček, T.; Petišková, T.; Polanecký, J.; Sedláček, Z., Švec, V.; Vartecká, A.; Vlček, T.; Vojtěchovský, M.: OBRAZ, KOMUNIKACE, STYL, FUNKCE, KONCEPT, Výstava FUD UJEP, Národní galerie, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, Praha, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2008,
ISBN: 978-80-7414-041-9

Pachmanová, M.: Behind the Velvet Curtain, Katzen Art Center at American University, Washington, DC, USA, vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, 2009
Domesle, A.; Krenn, M.: On the Tectonics of History, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, Vienna, New York, 2009,
ISBN: 978-80-7414-114-0

Kowolowski, F. (ed.).: Formáty transformace 89-09. Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu, Dům umění města Brna, 2009, Brno, ISBN 978-80-7009-158-6
Slaninová, Š; Staníková, O.: Velmi křehké vztahy, Obraz rodiny v současném umění, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2009,
ISBN: 978-80-7414-168-3
Geržová, B.: INTER-VIEW, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika, vydala Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika, 2010, ISBN: 978-80-85746-51-8
Vančát, P.: Mutující médium, vydal Fotograf 07 o.s. ve spolupráci s Galerií Rudolfinum, Praha, 2011, ISBN: 978-80-254-9129-4
Daňhelová, V.; Milková, S.: Tvoření světů, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2010,
ISBN: 978-80-7414-314-4
Praguee Biennale 5 / Prague Biennale Photo 2, vydal Giancarlo Politi, Milan, pro Nadaci Prague Biennale (Foundation), Praha, 2011,
ISBN: 978-88-7816-161-0
Kolečková, Z.: Domácí práce, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP v Ústí nad Labem, Galerie Aula, FaVu VUT, Brno, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2011, ISBN: 978-80-7414-374-8

Koleček, M. (ed.): Paralelní historie – aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990–2009, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2011, ISBN: 978-80-7414-423-3

Morganová, P. (ed.): Začátek století, Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň, vydalo Arbor vitae, 2012,
ISBN: 978-80-7467-003-9, 978-80-86415-81-9
Bartlová, M. a kol.: Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění, vydala VŠUP, Praha, 2012, ISBN: 978-80-86863-46-7
Štefková, Z. (ed.): Svědectví: Ženským hlasem, vydala VŠUP, Praha, 2013, ISBN: 978-80-86863-44-3
Domesle, A.; Eckhardt, F.; Fremlová, V.; Seidl, W.: Hidden Publics, vydaly FUD UJEP, Ústí nad Labem; Kulturverein Riesa, Drážďany, 2013, ISBN: 978-3-9807388-4-2
Koleček, M. (ed.): Univerzita Předlice, Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP, Národní galerie, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, Praha, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2013,
ISBN: 978-80-7414-543-8


Morganová, P. (ed.): Někdy v sukni. Umění 90. let, Moravská galerie, Brno, vydala Moravská galerie, Brno, spoluvydavatel Galerie hlavního města Prahy, 2014,
ISBN: 978-80-7027-272-5
Kesner, L. (ed.): Intimní interakce, Galerie města Ostravy, Ostrava, vydalo nakladatelství Trojhalí Karolina, 2014,
ISBN: 978-80-87763-03-2
Lindaurová, L. a kol.: Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014, vydala Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014,
ISBN: 978-80-905317-3-4

Anděl, J. (ed.): Mody demokracie, vydal DOX - Centrum současného umění, Praha, 2014,
ISBN: 978-80-87446-34-8
Koleček, M., Kolečková, Z.: Na konci světa, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2014, (retrospektivní monografie)
ISBN: 978-80-7414-752-4
Koleček, M. (ed.): Ze středu ven, Umění regionů 1985 - 2010, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2014,
ISBN: 978-80-7414-786-9

Koleček, M. (ed.): Interiéry duše, vydala Západočeská galerie v Plzni, 2017,
ISBN: 978-80-88027-16-4

Bergmann, I.; Mílek, V. (eds.): NZS2017, vydala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2017,
ISBN: 978-80-87926-12-3

Lederer, A., Makovec, M. (eds.): Nechte to zemi / Leave it in the Ground, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2018,
978-80-7561-123-9

Lazorčík, M. (ed.): Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, vydala Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy, 2018,
ISBN: 978-80-87013-96-0

Koleček, M. (ed.): Mo(nu)mentální topografie: Kritický katalog výstavního projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty, vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2019,
ISBN: 978-80-7561-221-2.

Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP v Ústí nad Labem, Galerie Pragovka, Praha, vydala FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2019, ISBN: 978-80-7561-210-6

Krátký, P.; Lazorčík, M.; Machalický, J. (eds.): Zóny - Nultá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, vydala Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy, 2022,
ISBN: 978-80-88288-33-6

Koleček, M.; Král, J.; Malá, O.; Nekvindová, T.; Petříček, M.: Heroin Crystal, Generace devadesátých let v GHMP, vydala GHMP, Praha, 2022,
ISBN:
978-80-7010-180-3

Krátký, P.; Lazorčík, M.; Machalický, J. (eds.): Všechny květy světa - 10. léta 21. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, vydala Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy, 2023

 

INTERNATIONAL REVIEWS
Mulholand, N.: Zvon 2002, Frieze. Contemporary Art and Culture, 68 / 2002, ročník XI

Vančát, P.: New Pictures of "Home", Praesens, 2004 / 1


Muja, A.: Streha e tri artisteve. Të shtunën, në galerinë "Exit", në Pejë, hapet ekspozita e tri artisteve, e kuruar nga kuratori çek Michal Kolecek, Express, 13. 1. 2006, ročník II

R. S.: Sot, në galerinë "Exit" në Pejë. Hapet ekspozita e tri artisteve ndërkombëtare,
Zëri / Kultura. Javore për kulturë, mediale e argëtuese, 14. 1. 2006, ročník VIII

Çoçaj, S.: "Exit" - "strehë" e tri artisteve. Sllovakja Pavlina Fichta Cierna dhe çeket Zdena Koleckova dhe Michaela Thelenova prezantohen para publikut pejan, Lajm / Cult. 12. 1. 2006, ročník III

Loshaj, V.: Në galerinë "Exit" hapet ekspozita "Luftschutz". Tri artiste të huaja ekspozojnë veprat e tyre në Pejë, KOHA Ditore, 10. 1. 2006

E. P.: Streha në metamorfozën post-totalitare, Shekulli. Gazeta më e madhe në Shkipëri - Botues Koço Kokëdhima, 10. 1. 2006, 7/2006, ročník X


Monto, R.: Tshekki kohtaa Suomen valokuvanäyttelyssä, Turun Sanomat - Kultuuri, Turku 11. 4. 2008

Poláčková, L.: Ona, tí druhí a iné podobnosti, SME, 11. 6. 2008


Dawson, J.: Putting a Twist On Female Views, Washington Post, 10. 4. 2009

Dawson, J.: Behind the Velvet Curtain: Contemporary Art from the Czech Republic, The Washington Post, 10. 4. 2009

Finn, C.: On the Tectonics of History, White Hot Magazine, New York, June 2009

Dostálková, D.; Pospěch, T.: Romantische Konstrukt. Die Subversion des Gewöhnlichen, Photonews, 9 / 2011

Drtinová, D.: Křičící mnohohlas. Mnohohlasná výstava pro znalce v hunt kastner, Flash Art, 55 / XV / 2020

NATIONAL REVIEWS
Koleček, M.: Michaela Thelenová - kresby, Ateliér, 5 / 1993
Hlaváček, J.: (Myslím si, že ...), Literární noviny, 19 / 1993, 13. 5. 1993
(spa): Studentské hledání rovnováhy, MF DNES, 6. 4. 1993
Koleček, M.: Narušená rovnováha, Zlatý řez, 6 / 1993
Koleček, M.: Narušená rovnováha, Ateliér, 21 / 1993
Koleček, M.: Zpráva o stavu jedné školy, Ateliér, 19 / 1994
Kolář, M.: Michaela Thelenová, Ateliér, 24 / 1996
Horáček, R.: Opouštění prostoru, Ateliér, 5 / 1996
Sedláček, Z.: Private Anamnesis, Detail
. Listy pro vizuální kulturu, 7 / 1 / 1996
Valoch, J.: Sedm anamnéz, Ateliér, 14 / 1996
Koleček, M.: Michaela Thelenová, Detail
. Listy pro vizuální kulturu, 1, 2 / 11 / 1997
Jirousová, V.: Někdo to rád studený, Umělec, 6-7 / 1997
Kmeťová, Ľ.: Hravý Šejk a "světový" Sever, Lidové noviny, 5. 9. 1997
Pokorný, M.: Výstava o tom, že sever vlastně leží na západě, MF DNES, 6. 9. 1997
Pokorný, M.: Výtvarné umění 1997: Velká díla máme i v Praze, Týden, 53 / 1997
Potůčková, A.: Sever ve Špálovce - Co na to Východ, Západ a Jih? Ateliér 21 / 1997
Váňa, R.: Čtyři ze severu, Týden, 38 / 1997
/ tov /: Ústečtí výtvarníci vystavovali na Zlínském saloně mladých, MF DNES, 23. 8. 1997
Horová, A.: Víra v mladé umění nestačí, Ateliér, 4 / 1997
Jiráčková, B.: Mladé umění Zvon, Ateliér, 4 / 1997
Vladíková, S.: Snížený rozpočet, Ateliér, 5 / 1998
Pečinková, P.: Snížený rozpočet aneb Konfekce z loňského léta, Ateliér, 5 /1998
Horová, A.: Snížený obraz a poslední rozpočet, Ateliér, 5 /1998
Pachmanová, M.: Za svobodu, kritickou skepsi a spravedlnost, Ateliér, 5 / 1998
Lindaurová, L.: Snížený rozpočet - zvýšená pozornost, Týden, 4 / 1998
Pokorný, M.: Snížený rozpočet se ptá na funkci umění, MF DNES, 13. 1. 1998
Jirousová, V.: Snížený průtok informací, Respekt, 5 / 1998
Stepanov, M.: Výstava Snížený rozpočet ukazuje příliš pohrdavých póz, Lidové noviny, 21. 1. 1998
Hlaváček, L.: Public District. Umění v dialogu s veřejností, Ateliér, 24 / 1999
Szöke, K.: Veřejný okrsek / Public District, Detail. Listy pro vizuální kulturu, 8 /1999
Lindaurová, L.: Vody po kolena, Umělec, 7 / 1999
Mrázik, M.: Čeho se bojí nejen Ústí? Ateliér, 24 / 1999
Pokorný, M.: Veřejně, ale bez gest, Týden, 45 / 1999
Šestáková, A.: Devadesátka pokračuje, Ateliér, 24 / 2000
Čtk: V galerii Sýpka začala výstava sprejerských výtvorů, Lidové noviny, 6. 8. 2001
Bartošová, K.: Melancholie v Brně na přelomu dvou tisíciletí, Lidové noviny, 8. 1. 2001
Kováč, P.: Začalo 4. bienále mladého umění, Právo 43 / 2002, 20. 2. 2002
Kováč, P.: Kurátor expozice U Zvonu Michal Koleček řekl právu: Tvorba českých výtvarníků je o nejistotě, Právo 43 / 2002, 20. 2. 2002
Matějka, I.: Zvon už počtvrté představuje mladé umělce, Hospodářské noviny 36 / 2002, 20. 2. 2002
Vitvar, J. H.: Bienále mladých výtvarníků je o meziprostoru, MF DNES, 20. 2. 2002
Hůla, J.: Mladá tvorba má dnes podobu glosy, Lidové noviny, 6. 3. 2002
Třešňák, P.: Zvon pod jednou střechou. Bienále mladých výtvarníků sází na pestrý místopis a pevnou ruku kurátora, Respekt 9 / 2002, 25. 2.-3. 3. 2002
Pospiszyl, T.: V umění i stroje meditují / Bienále mladých výtvarníků v Domě U kamenného zvonu, Týden 11 / 2002, 11. 3. 2002
Kováč, P.: Bienále mladého umění Zvon 2002, Právo 64 / 2002, 16. 3. 2002
Kováč, P.: Dítě se zvonem, Právo 64 / 2002, 16. 3. 2002
Dolanová, L.: Rozšiřování zorného pole, IV. Bienále mladého umění Zvon 2002, Literární noviny, 14 / 2002, 1. 4. 2002
/šim , kos/: Díla využívají podob světla, MF DNES, 20. 4. 2002
Vitvar, J. H.: Bienále: takhle mladé české umění nevypadá, MF DNES 2002/99, 27. 4. 2002
Slavická, M.: Bienále počtvrté!, Ateliér, 7 / 2002
Horová, A.: Zvon 2002, Ateliér, 7 / 2002
Ptáček, J.: Neúplný obraz stojatých vod, Umělec, 1 / 2002
Kulhánek, D.: Remíza na zápasy
, Umělec, 1 / 2002
Sedláček, Z.: Legenda o svatém Václavovi jako SMS, Lidové noviny, 9. 10. 2002
Pustějovská, l.: Galerie nabízí SMS, MF DNES, 22. 10. 2002
Štefková, Z.: Nejmladší, Ateliér, 22 / 2003
Pospiszyl, T.: Oceněný sběratel, Týden, 24. 11. 2003
Machalický, J.: Prestižní cena, sporný vítěz, Lidové noviny, 8. 11. 2003
Petráková, S.: Mladí obstojí v konkurenci, Lidové noviny, 11. 11. 2003
Čechlovská, M.: Chalupeckého cena má nové adepty, Hospodářské noviny, 13. 11. 2003
Kolář, M.: Víkend, Ateliér, 4 / 2004
Koleček, M.: Michaela Thelenová, Fotograf, 3 / 2004
Kera, D.: Mezi počítačem a folklorem, Lidové noviny, 24. 2. 2005
Kuneš, A.: Kterakpak máme svět zosnovati? Ateliér 8 / 2005
Kohoutová, M.: Výstava Širší proud představila to nejlepší z aktuálního severočeského umění, Glassrevue, 27/2005
Horáček, R.: Viennafair, Ateliér, 10 / 2007
Poláková, B.: Rozhovor s Camille Hunt a Katherine Kastner, Ateliér, 10 / 2007
Haškovcová, M.: Na chvíli..., Ateliér 11 / 2007
Hlaváček, L.: Hrubý domácí produkt, Výběr z reakcí současného umění na ekonomii, racionalitu a konzumentarismus, Ateliér, 11 / 2007
Tučková, K.: Michaela Thelenová, Art & Antiques, červen 2007
Haškovcová, M.: OBRAZ-KOMUNIKACE-STYL-FUNKCE-KONCEPT, Ateliér 1 / 2009
Jiráčková, B.: Za sametou oponou-Rozhovor s Martinou Pachmanovou a Janou Tichou, Ateliér, 10 / 2009
Schneiderová, M.: Formáty transformace 89-09, Kulturní noviny, 6. 12. 2009
redakce: Za sametovou oponou: české umělkyně se ve Washingtonu dotknou moci, Ihned.cz, 24. 3. 2009
Redakce (Rubrika Jednou větou): Rebus sic stantibus, Ateliér 12 / 2009

Wohlmuth, R.: Až se vrátíš domů z práce, Týden, 47 / 2010
Šubrtová, V.: Ženská práce konce nemá, Ateliér, 2010
Kulová, E.: Rýč, míč, klíč, Ateliér 4 / 2011
Fremlová, V: Fotografické cykly pečující o domov, A2, č. 4 / 2011, 16. 2. 2011
Sýkorová, L.: Michal Kalhous, Flash Art, Vol. VI, No. 19-20, April-July 2011
Fremlová, V.: Kaktus za záclonou, A2, kulturní čtrnáctideník, č. 4, 2011
Hlaváček, L.: There is Nothing There, Ateliér 10 / 2012
Kubíčková, K.: Svědectví: Když v umění zní ženské hlasy, MF DNES, 13. 4. 2013
Jakalová, Z.: Osobné je politické? A2, kulturní čtrnáctideník, č. 16, 2013
Barnová Frank, M.: Suverénní umělkyně, A2, kulturní čtrnáctideník, č. 6, 2014
Barnová Frank, M.: Sudetská reneta, Severočeská vyprávění Michaely Thelenové, A2, kulturní čtrnáctideník, č. 26, 2014
Machová, A.: V nekonečném dialogu mezi minulostí a současností, Prostor Zlín, 3 / 2016

ARTALK.CZ
https://artalk.cz/?s=thelenov%C3%A1


REGIONAL REVIEWS
Koleček, M.: Studenti vystavují v Chomutově, SD, 12. 11. 1991
Brožek, J. : Mladá výtvarná aktivita, SD, 4. 5. 1992
Brožek, J.: Netradiční umění - Meditativní. SD, 30. 7. 1992
Koleček, M.: Netradičně v tradičním prostředí, SD, 27. 8. 1992
Koleček, M.: Michaela Thelenová - kresby, SD, 11. 2. 1993
/spa/: Studentské hledání rovnováhy, Mladá fronta, 6. 4. 1993
Koleček, M.: Narušená rovnováha, SD, 3. - 4. 4. 1993
Brožek, J. : "Narušená rovnováha" v Ústí nad Labem, Ústecký deník, 24. 8. 1993
/jbk/ : Narušená rovnováha, SD, 24. 8. 1993
/hron/ : Ani slzičku, SD, 24. 8. 1993

Koleček, M.: Narušená rovnováha, SD, 2. 10. 1993
Brožek, J. : Michaela Thelenová ve výstavní síni E. Filly, Ústecký deník, 14. 9. 1994
Koleček, M.: Otázky pro Michaelu Thelenovou, SD, 20. 9. 1994
Veselý, J.: V Ústí nad Labem vyjdou opět umělci z galerie do ulic, MF DNES, 2. 10. 1999
Dvořák, E.: V tovární hale byl zahájen projekt Public District, Ústecký deník, 7. 10. 1999
Dvořák, E.: Public District nemá v Ústí obdoby, Ústecký deník, 6. 10. 1999
Sedláček, Z.: Únor ve znamení fotografií Michaely Thelenové, Svobodný hlas, 8. 2. 2001
Šmídovi, V., M.: Ve světle hledají mladé autorky odpověď na prastarou otázku, Plzeňský deník, 25. 4. 2002
Sedláček, Z.: Svatováclavská legenda Michaely Thelenové, Posel z Budče, 20 / 27. 9. 2003


SPECIALIZED PUBLICATION
Chocholová, L. (ed.); Škaloudová, B. (ed.); Štůlová Vobořilová, L. (ed.): ICT a současné umění ve výuce - Inspirace pro pedagogy
výtvarné, hudební a mediální výchovy, vydala Národní galerie, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7035-378-3


ARTPROJECT

Art & Antiques, leden 2004