SimpleViewer requires Macromedia Flash.

Get Flash Player

If you have Flash installed, click to view gallery

Soubor digitálních tisků Geist und Schönheit (2006) přímočaře čerpá z estetiky

německých propagandistických časopisů 30. let 20. století oslavujících dokonalost

lidského těla a krásu ducha. Forma zůstává jakoby zachována, avšak primární ideologický

smysl je jemně karikován. Spojení vizuálně posunutého obsahu původního fotografického

obrazu s dobovým heslem nabízí široké možnosti interpretace. I přes lehkou nadsázku

a vtip ovšem zůstává určité nadčasové znepokojení.

Podstatnou roli zde hraje i fakt, že žiji v bývalé německé vesnici a snímky byly pořizovány

v prostředí obývaném Němci před druhou světovou válkou.