SimpleViewer requires Macromedia Flash.

Get Flash Player

If you have Flash installed, click to view gallery

Mezi počítačem a folkorem
Obávaná dialogová okna s upozorněním, která běžnému uživateli internetu hlásí chyby a problémy

v
komunikaci s počítačem či světovou sítí, překvapivě poetickým způsobem používá Michaela Thelenová

při své nové pražské výstavě v Galerii Futura.


V souboru fotografií s názvem Upozornění vytvořila Michaela Thelenová koláže z počítačových hlášek,

ve kterých místo výhrůžek čteme milostnou a přírodní lyriku lidových písní na pozadí záběrů krajinek a

dokonce portrétů. Rozmazanou fotografii ženských očí, která evokuje osamělost a odcizenost nekvalitních

záběrů z webové kamery, doplňuje gotická píseň ze 14. století Stratilať jsem milého. Kurtoazní skladba

ovlivněná lidovou písní (Stratilať jsem milého, v tom srdci jediného. Měj se dobře, srdéčko!) ironicky

komentuje dnešní podoby trubadúrské lásky, jakými jsou právě webové kamery a další moderní nástroje

on-line seznamování a dvoření. Podobně i projev folklorního katolictví u obrázků růží zvětšených na červené

pixely s modlitbou Panenky Marie slzičky, ať mě nebolí očičky! nabývá nečekaných konotací pro společnost

dnešních "uživatelů" unavených věčným zíráním na plochu svých počítačů.
Počítačový program (Dreamweaver), ve kterém autorka vytvořila svá "poetická okna" a jehož lištu vidíme

na snímcích, se tak stává skutečným "tkalcem snů" a nečekaných spojení mezi folklorem a technologií.

Fotografické koláže Michaely Thelenové mění naše očekávání, k čemu má počítač vlastně sloužit a jaká jsou

omezení dnešní komunikace. Dokonce i nenáviděná vyskakovací okna (tzv. pop-up), která nás každodenně

zahlcují reklamou a prezentují internetovou podobu pornografického folkloru, získala svoje ospravedlnění,

když na nich čteme verše "Změňte se vy svěží větve v bílé jeho ruce!" u obrázku zimního lesa. Internetový

folklor pop-up oken a pravý folklor lidových písní se v cyklu Upozornění vzájemně proplétají, až docílí vpádu

přírody, spontánnosti, melancholie, ale i bujnosti do omezeného světa naší počítačové plochy.Denisa Kera
, Lidové noviny, 24. 2. 2005