SimpleViewer requires Macromedia Flash.

Get Flash Player

If you have Flash installed, click to view gallery

Zajímá mne mechanismus manipulace a ovládání, který funguje v naší mysli jako podvědomý proces.

Manipulovat, nebo být manipulován (někým, něčím), touha a potřeba ovládat a ovládnout je součástí

našeho myšlení a jednání. Pokouším se zachytit právě ten moment, kdy pomalu a neuvědoměle dochází

ke ztrátě naší svobody a k posunu hranic naší tolerance.

Při rozhodování o podobě fotografického obrazu vytrhávám určitá vizuální sdělení z původního

obsahového kontextu tak, že si konečná sdělení ponechávají vztah k obrazovému kódu tématu,

ale při tom svou neurčitostí nabízejí dostatek prostoru pro individuální výklad.